logo0948 828 711
<<  3/21 >>

Rozumejú Slováci operatívnemu leasingu alebo majú strach z neznámeho?

16.11.2020 14:56 | Ing. Peter Iván

http://www.leasingexpert.sk/

Postupne uvedieme články, ktoré som zverejňoval v časopise Trend, na jeho internetovej verzii Etrend. Toto bol vstupný blogpost, zverejnený ešte 28.marca 2017, teraz v mierne skrátenej a upravenej verzii. Jednotlivé články budú odborného charakteru, pre náročnejších zákazníkov. Autor: Ing. Peter Iván, konateľ LEASING EXPERT, s.r.o.

Operatívny leasing je moderný spôsob financovania (predovšetkým motorových vozidiel) a hlavne komplexnou službou poskytujúcou majiteľovi celý rad služieb od zabezpečenia vozidla, kompletnej administratívy s jeho prihlásením na dopravnom inšpektoráte, celou škálou poistení, potrebným servisom a zabezpečením prezúvania pneumatík, poskytnutím náhradného vozidla v prípade nepojazdnosti alebo poruchy, až po odpredaj vozidla po skončení zmluvného vzťahu. Záleží len na voľbe zákazníka. Toľko akási všeobecná definícia produktu jednotlivých spoločností, poskytujúcich služby operatívneho leasingu na Slovensku.

Medzi hlavné výhody sa považuje:

* úspora finančných prostriedkov (keďže spoločnosti majú dohodnuté výrazne vyššie zľavy u predajcov vozidiel, poskytovateľov poistenia, servisných služieb a pod.)

* optimalizácia nákladov, tj. vhodný výber vozidla, vrátane nielen jeho ceny ale aj napríklad spotreby, potrebných servisných úkonov a výhodný odpredaj vozidla po jeho vrátení

* zabezpečenie správneho cash flow, čiže toku a plánovania peňažných prostriedkov, keďže vozidlá sú prenajímané a zatiaľ si stále užívajú výhodu mimosúvahového účtovania pre podnikateľov, tj. nevstupujú do majetku zákazníka.

* úspora času pri výbere vozidiel, pri vykonávaní služieb počas trvania zmluvy a prevzatie kompletnej administratívy a pod.

Všetky spomínané argumenty hovoria o jednoznačných výhodách operatívneho leasingu, keď bežní zákazníci nedosiahnu na celkovú výšku zliav, ktoré sa týkajú predmetu financovania a služieb prislúchajúcich k operatívnemu leasingu a ktoré mu poskytujú leasingové spoločnosti.

Ak navyše k uvedeným faktom pripočítame, že pri operatívnom leasingu sa (oproti klasickému leasingu alebo úveru) financuje len rozdiel ceny vozidla, ktorú takpovediac „znehodnotí“ zákazník počtom najazdených kilometrov počas doby nájmu, nič nebráni tomu, aby produkt bol veľmi úspešný a žiadaný aj u nás.

Tak prečo taký malý podiel operatívneho leasingu na Slovensku?

Napriek ponuke tejto služby u nás už viac ako 18 rokov, jeho podiel sa za posledné roky stále pohybuje hlboko pod úrovňou „západných krajín“. Kým v niektorých krajinách ako napr. Holandsko, Nemecko, podiel financovania prostredníctvom operatívneho leasingu – prenájmu často prevyšuje až 50 % z financovanej časti vozidiel, u nás zápasíme s hranicou okolo 20 % alebo tesne nad. Aj keď posledné 2-3 roky podľa štatistík podiel mierne stúpa, je stále nižší ako by mohol byť.

Späť na hlavnú stránku LEASING EXPERT http://www.leasingexpert.sk/

 

1/ Právnické osoby, podnikateľské subjekty, nadnárodné koncerny.

V tejto časti podnikateľského prostredia je situácia teoreticky najlepšia, podiel financovania dosahuje najlepšie výsledky. Leasingové spoločnosti v podstate dokážu odkomunikovať zákazníkom hlavne - výhody, ktoré operatívny leasing poskytuje, sústreďujú sa na širokú škálu služieb, snažia sa skvalitňovať procesy a služby a tým aj zlepšovať jeho celkový obraz. „Leasingovky“ posledné roky síce predpovedajú zvýšenie podielu operatívneho leasingu na slovenskom trhu každoročne o niekoľko percent, enormný rast ale neprichádza, skôr badať tzv. prestupnú turistiku zákazníkov od jednej leasingovej spoločnosti k druhej.

Zákazníci sú oslovovaní reklamou, rôznymi prostriedkami a modelmi, ktoré ukazujú výhody „operáku“ (oproti klasickému vlastneniu v majetku), šetrením pri servisovaní a správe vozidla (oproti klasickému servisovaniu vo vlastnej réžii s vlastným personálom) sa snažia presvedčiť, že to dokážu lacnejšie aj kvalitnejšie. A ako na Slovensku v posledných rokoch platí: „najlacnejšie musí byť najlepšie“, leasingovky najčastejšie vyhrávajú najnižšou vysúťaženou mesačnou splátkou, kde klient ale často zabúda (alebo ani netuší), že zmluva končí až vrátením vozidla. Takéto cenové oslovovanie sa im viac-menej darí.

Aj leasingové spoločnosti, podobne ako napríklad banky prešli počas krízových rokov 2008 až 2010 vlastným vývojom. Kríza zanechala stopy aj na automobilovom trhu a sekundárne ovplyvnila tiež trh jazdených vozidiel, ktorý hrá veľmi dôležitý faktor pri úspešnosti a ziskovosti jednotlivých spoločností. Ako je totiž známe, vozidlá sa po skončení zmluvy v drvivej väčšine vracajú leasingovým spoločnostiam a tie musia jazdené vozidlá na trhu opäť umiestniť.

Tieto roky a následne neustále sa zväčšujúci tlak konkurenčného prostredia však začal postupne vyplavovať aj iné detaily a parametre, ktoré súvisia so službami operatívneho leasingu. Témy o ktorých sa veľmi nerozpráva(lo) pri uzatváraní zmlúv so zákazníkmi. Ide hlavne o: nastavenie zostatkových hodnôt vozidiel, doúčtovanie a zmena parametrov zmluvy podľa reálneho jazdeného počtu kilometrov, technický stav vozidla pri vrátení a pod. S uvedenou problematikou sa postupne zákazníci museli a doteraz musia zoznamovať, žiaľ nie vždy s pozitívnymi skúsenosťami. Preto aj dnes niektoré leasingové spoločnosti sami vysvetľujú mýty o operatívnom leasingu.

Najväčšie skúsenosti s Operatívnym leasingom majú nadnárodné spoločnosti využívajúce služby prenájmu od ich začiatkov, prešli dlhším vývojom aj skúsenosťami. Aktuálne sa v medzinárodných tendroch snažia zjednotiť podmienky a výšku mesačných splátok pre krajiny kde podnikajú, od Anglicka po napr. Albánsko. Nie je to však jednoduché, rozdielnosť krajín, legislatívy a miestnych pravidiel a poskytovaných služieb je značný.

Špeciálnou kategóriou, ktorá objavila čaro operatívneho leasingu v poslednom období, sú štátne organizácie a subjekty, ktoré sú povinné pri obstarávaní postupovať podľa Zákona o verejnom obstarávaní č.315/2016 Z.z., vo väčšine prípadov ale s minimálnymi znalosťami a skúsenosťami.

Záver?

Ak do budúcna dokážu poskytovatelia operatívneho leasingu „odtajniť“ procesy prebiehajúce počas trvania zmluvy, zrozumiteľnejšie vysvetliť, čo sa bude diať počas zmluvy, (hoci len štandardne zobraziť všetky položky svojich ponúk) a lepšie vysvetliť nerozhodnutým a novým zákazníkom výhody aj riziká nastavených podmienok už pri výbere vozidiel, nárast v podnikateľskom segmente je určite možný.

Späť na hlavnú stránku LEASING EXPERT http://www.leasingexpert.sk/

 

2/ Fyzické osoby, malí živnostníci

V segmente súkromných osôb a malých živnostníkov je situácia úplne odlišná. Podiel financovaných vozidiel na operatívny leasing je minimálny, hlavne keď zoberieme do úvahy fakt, že na Slovensku sa deklaruje predaj za posledné dva roky – viac ako 90 tisíc vozidiel/rok.

Výsledok je pochopiteľný, na tento spôsob prenájmu nie je slovenská verejnosť zvyknutá. Slováci dlhodobo uprednostňujú vlastnenie predmetov, nehnuteľností, výnimkou preto nie sú ani motorové vozidlá. Pocit, že po skončení zmluvy musia vozidlo vrátiť, je zatiaľ ťažko prekonateľný. Zaplatia predsa pár stoviek/tisíc eur (síce vrátane kompletných služieb) a nič im nezostane? Na to, že aj pri vlastnení vozidla stratia postupne jeho hodnotu amortizáciou, už akosi nemyslia.

Leasingové spoločnosti a zástupcovia automobilových značiek už vyskúšali klasickou reklamou osloviť najprv segment živnostníkov a postupne aj súkromné osoby. Tí najsofistikovanejší preskúmali trh a zisťovali reakcie a nálady obyvateľstva, čo medzi nimi rezonuje, na čo sú zákazníci citliví a ako Slováci na tému operatívny leasing vlastne reagujú. Ale okrem najväčšieho ťaháku - nepotrebujete žiadnu „akontáciu“, väčší úspech nedosiahli. Inak produktu tento segment nerozumie, stále zostáva pre nich operatívny leasing „španielskou dedinou“.

Jeden problém je totiž pochopiť správanie zákazníka a iný dokázať zmeniť jeho návyky. Vedieť čo najlepšie a profesionálne vysvetliť celú agendu a problematiku operatívneho leasingu tak, aby ju dokázal zákazník vnímať ako jednoznačnú výhodu, nie len uhradené prostriedky za „nič“, je už tvrdší oriešok.

Operatívny leasing je kvalitný ale komplikovanejší produkt, kde vstupuje do hry viacero faktorov, ktoré môžu výrazne zmeniť jeho charakter a to najpodstatnejšie, čo dnes zákazníka zaujíma – najnižšiu mesačnú splátku. Nesprávnym nastavením vstupných parametrov môže zákazníka počas trvania zmluvy alebo po vrátení vozidla nepríjemne prekvapiť.

Záver?

Tí hráči na trhu, ktorí sa dokážu čo najbližšie a v najväčšom počte svojich zástupcov dostať k spomínanému segmentu zákazníkov, vysvetliť jednoznačné výhody operatívneho leasingu, vrátane jeho doteraz nepoznaných tajomstiev, „chytákov“ a rizík, má najväčšiu šancu osloviť a získať širokú klientelu.

Prelomiť tak dlho zaužívanú potrebu vlastnenia a ukázať výhody prenájmu. Inak zostane podiel operatívneho leasingu na Slovensku naďalej ďaleko za očakávaním.

Späť na hlavnú stránku LEASING EXPERT http://www.leasingexpert.sk/


FotogalériaZdielajte na sociálnych sieťach
Facebook  Twitter  Google  LinkedIn  Pinterest  Email  Print

Diskusia k článku